A

 1. ۱
  Active Window

  پنجره ای است که حالت فعال دارد و در آن می توان کار کرد و بر روی تمامی پنجره ها قرار دارد.

 2. ۲
  Attributes

  (صفت) صفاتی را که می توان به یک فایل داد مثلا Read Only.

 3. ۳
  (Access Control List)

  صفت فایل ها و پوشه ها در سیستم فایلی NTFS. این صفت تعیین کننده کاربران مجاز یا غیر مجاز جهت دسترسی به فایل ها و پوشه ها است.ادامه لغات را در ادامه مطلب بخوانید.

 4. ۴
  Anonymous FTP

   نوعی پروتوکل انتقال فایل در اینترنت است که به شما اجازه می دهد تا بتوانید به صورت یک کاربر ناشناس به شبکه متصل و فایل خود را بگیرید.

 5. ۵
  ACK

  مخفف acknwledgenent است . پیامی که واحد دریافت کننده به ایستگاه فرستنده ارسال می کند تا نشان دهد که آماده دریافت است و یا موارد ارسالی بدون خطا دریافت شده اند. مقایسه با NAK.

  در روش توقف و انتظار stop and wait که یکی از روش های کنترل جریان است کاربرد داره.

 6. ۶
  activation record

  رکود فعالیت 

  ساختار داده ایی که نمایانگر وضعیت ساختار (مثلا رویه، تابع، بلوک، عبارت یا پیمانه یک برنامه در حال اجراست.

  این رکورد برای مدیریت زمان اجرای داده ای و توالی اجرا بسیار مفید است. همچنین نگاه کنید به data structure 

   

 7. ۷
  Active

  فعال 

  مربوط به وسیله، برنامه، فایل یا قمستی از صفحه که در حال اجراست یا اجرای آن منوط به یک فرمان است.

  معمولا مکان نما یا یک قسمت متمایز (highlighted) نشانگر عنصر فعال در نمایشگر است.