شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری

آموزش سوکت شبکه زدن سکوت زدن کابل شبکه یکی از مهم ترین کار های اساسی در کار سخت افزار شبکه زدن سوکت شبکه است. و  انتخاب کاب مناسب برای کابل کشی شبکه است. سوکت شبکه اهمیت زیاد دارد چرا که حتی با جا جا شدن یک رشته از کابل شبکه شما احتمال قطع شدن قسمتی […]

جهت آشنایی با مفاهیم ابتدایی شبکه با مقاله زیر همراه باشید. به طور مرسوم شبکه ­ها را براساس: وسعت توپولوژی دسته بندی می کنند.       1-1) انواع شبکه از جنبه وسعت 1- شبکه محلی یا Local Area Network, LAN شبکه محلی نوعی از شبکه است که از لحاظ محیط ، محدود میباشد. برای […]